Kontorforsikring

Vi tilbyr ulike næringslivs-, kontor-, maskin-, cyber og bygningsforsikringer avhengig av det behov dere som RIF-firmaer har. Vi har i denne sammenheng avtale med Gjensidige Forsikring.

Last ned vilkårene for kontorforsikring. 

Last ned vilkårene for cyberforsikring.