Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikringen reduserer den personlige økonomiske risikoen som det medfører å være styremedlem eller administrerende direktør/daglig leder. 

Man kan bli pålagt et personlig erstatningsansvar der det foreligger brudd på bestemmelser i aksjeloven. Forsikringen dekker både det økonomiske tapet og saksomkostninger. Fastsatte krav gjelder ikke bare for aksjeselskaper, men vil også være retningsgivende for selskaper som ikke er organisert som aksjeselskaper.

Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring.

For å motta tilbud, vennligst oppgi ønsket forsikringsbeløp, antall ansatte, organisasjonsnummer og en bekreftelse på at dere ikke har styreansvarskrav rettet mot dere.