Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring er en forsikring som gir erstatning for differansen mellom utbetalt sykelønn fra Folketrygden opp til 6G og faktisk lønn opp til 12G når sykdom eller ulykkesskade forårsaker minimum 1% arbeidsuførhet. Virksomheten tegner forsikring for navngitte ansatte under 67 år, med lønn høyere enn 6G.

Det betales ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet.

Last ned:

Vilkår sykelønnsforsikring.