Presse Første RIF-godkjente miljørådgiver
forste-rif-godkjente-miljoradgiver

RIFs godkjenningsråd har nå opprettet et nytt godkjenningsområde for miljørådgiver (RIM). RIFs personlige godkjenningsordning er en anerkjennelse av praksis og utdannelse innenfor et eller flere spesifikke fagfelt. Gode kundereferanser og god rolleforståelse som rådgiver er også krav til alle som får RIFs personlige rådgivergodkjenning. RIF-godkjenning tilbys bare til ansatte i RIFs medlemsbedrifter etter personlig søknad. Til vurdering av søkerens kompetanse brukes blant annet RIFs nyeste ytelsesveileder innen RIM-tjenester.

For tiden er det nærmere 2000 rådgivende ingeniører som har personlig godkjenning innen 20 ulike fagområder; akustikk, akvakultur, arkitektur, bedriftsrådgivning, brannsikkerhet, bygge- og anleggsteknikk, bygnings- og eiendomsforvaltning, bygningsfysikk, elektroteknikk, geomatikk, geoteknikk og ingeniørgeologi, informatikk, maskinteknikk, landskapsarkitektur, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk og arealplanlegging, taksering, vann- og miljøteknikk, vassdragsutbygging, VVS- og klimateknikk, og nå altså også miljørådgivning.

– Det er gøy å være den første som blir godkjent av RIF innenfor fagområdet miljø. Dette er det viktigste fagområdet som påvirker oss og hele byggenæringen, og kommende generasjoner så til grader i årene fremover. Når nå for eksempel sand til betong begynner å bli en begrenset ressurs vil fokus på miljø i byggsektoren få stadig større betydning, sier Eirik Wærner i en kommentar til godkjenningen.

For å bli RIF-godkjent rådgiver må man blant annet ha ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå og relevant praksis innen godkjenningsområdet. I tillegg vil søkeren bli vurdert etter en rekke andre krav:

 • Kunnskap om relevante offentlige lover og forskrifter
 • Kunnskap om ytre og eventuelt indre miljøforhold knyttet til godkjenningsområdet
 • Flerfaglig forståelse knyttet til godkjenningsområdet og håndtering av grensesnitt
 • Prosesskunnskap ved ulike former for prosjektgjennomføring
 • Relevant kunnskap knyttet til profesjonsansvar
 • Innsikt i gjennomføring og HMS-forhold på byggeplass (når aktuelt)
 • Relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder
 • Bør ha minst 6 års relevant praksis som rådgiver innen fagområdet
 • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Referanser som bekrefter samarbeidsevne og evne til å være andres rådgiver
 • Kunnskap om RIFs lover og krav til medlemskap
 • Opptreden i henhold til RIFs Norm for God forretningsskikk

– Norske rådgivere jobber med mange miljørelaterte problemstillinger og vi håper å få godkjent mange norske rådgivere innenfor dette fagfeltet i tiden fremover, sier Ari Soilammi som er utviklingssjef hos RIF. Eksempler på arbeidsoppgaver en miljørådgiver kan jobbe med er miljøkartlegging av bygg og anlegg, analyse av forurenset grunn, utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser, ytre miljø-planer, avfallsplaner, miljøprogram og miljøoppfølgningsplan samt konsekvensanalyser og rådgivning innenfor materialvalg.