Hva skjer hos RIF Fredrik Barth er Årets Unge Rådgiver

Fredrik Barth fra Asplan Viak er Årets Unge Rådgiver 2013. Bakgrunnen for tildelingen er Barths initiativ og kompetanse på å drive by- og stedsutviklingsprosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

På RIFs Høstmøte i dag ble Barth tildelt RIF-prisen. Juryen vil spesielt trekke frem det at Barth har vært idehaver, initiativtager og oppdragsleder på et byutviklingsstudie for Bergen, et prosjekt som også fikk svært stor oppmerksomhet i pressen og i fagmiljøet.

Det at rådgiverne tar en ledende rolle for å lede gode byutviklingsprosesser, som involverer mange ulike interessenter, krever høy plankompetanse og forståelse for andre fag, er viktig. Barth er et forbilde i så måte.

Les intervju på TU.no: http://www.tu.no/karriere/2013/11/19/han-er-arets-unge-radgiver

RIF gratulerer!