Presse Fremtidens BAE-næring tema for RIFs Høstkonferanse
fremtidens-bae-naering-tema-for-rifs-hostkonferanse

RIF setter fokus på sentrale samfunnbehov og BAE- næringens viktige rolle og muligheter på årets Høstkonferanse.

Foto: Liv Kari Skudal Hansteen ønsker velkommen til RIFs Høstkonferanse. Fotograf: Nicolas Tourrenc

RIFs Høstkonferanse finner sted den 29. oktober i år. Høstkonferansen som avholdes for 52. gang, vil denne gang ha et spesielt fremtidsfokus i forbindelse med at RIF feirer 100 år i år. Temaet for konferansen er derfor Fremtidens BAE- næringender RIF setter fokus på nasjonale og globale utviklingstrekk og BAE- næringens viktige rolle og muligheter fremover.

– Skal næringen kunne bidra til å nå helt sentrale samfunnsmål, vil kompetanse om bærekraft, evne til å ta i bruk ny teknologi og digitalisere samt økt produktivitet, være helt sentralt. For å få til dette, vil tillit og samarbeid være helt avgjørende, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

– Som bransjeforening er vi opptatt av å etablere arenaer der næringsaktørene på tvers av verdikjeden kan møtes, snakke sammen, bli inspirert og få påfyll av ny kunnskap om sentrale temaer. Høstkonferansen er ment som en slik møteplass der alle er velkomne. Den røde tråden for konferansen vil være økt verdiskaping og konkurransekraft, så vi har hentet inn foredragsholdere ikke bare fra vår egen næring, men også fra andre næringer. Vi får bla. med oss matematiker og investor Silvija Seres, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og gjesteforsker ved MIT, Harvard og Berkeley Ragnar Torvik, Chief Innovation Officer i Rambøll Hilde Tonne, Idar Kreutzer fra Finans Norge, professor Erling Røed Larsen fra OsloMET samt den verdenskjente naturfotografen, forfatteren og bærekraftsforkjemperen Mattias Alexandrov Klum, avslutter Hansteen

For påmelding, trykk her.