Presse Fremtidens organisering av byggeprosjekter: Ingen utvikling uten samhandling
fremtidens-organisering-av-byggeprosjekter-ingen-utvikling-uten-samhandling

– Vi trenger gjennomføringsmodeller som legger til rette for samhandling mot et felles mål, sier Roar Smelhus, lederen av RIFs ekspertgruppe for Tekniske installasjoner etter vårmøtet 2013.

RIFs ekspertgruppe Tekniske installasjoner har avholdt vårmøte med temaet Fremtidens organisering av byggeprosjekter. Det var innlegg fra Statsbygg, Faveo, Veidekke og RIF, med etterfølgende debatt ledet av Joachim Seehusen fra Teknisk Ukeblad (bildet). I salen satt representanter fra hele næringen. I tillegg til rådgivende ingeniører, var Skanska, Oras, Optimo prosjekt, Norsk VVS og Norsk teknologi representert.

Utgangspunktet for møtet var at majoriteten av tekniske rådgivere mener at totalentrepriser ofte organiseres, anskaffes og styres på feil måte, og at det gir både kvalitetsutfordringer, lav lønnsomhet for både rådgivere og entreprenører, som igjen fører til lite utvikling av bedriftene. Resultatet kan også være misfornøyde byggherrer med bygg som ikke fungerer som ønsket. Energikrav til dagens nybygg forutsetter optimaliserte og egnede tekniske anlegg – og dette behovet blir bare større jo høyere energikrav som stilles i fremtiden, fremholdt RIFs utviklingssjef Ari Soilammi.

I møtet var det flere som hevdet at det ikke nødvendigvis kun er entreprisemodellen som er avgjørende, men heller viljen til å skape et godt prosjekt deltagerne imellom.
– Viktige stikkord er samhandling, tidlig involvering av rett kompetanse, kommunikasjon, ressursallokering, grensesnitthåndtering og fremdriftsplanlegging, sier Smelhus.

RIFs ekspertgruppe er opptatt av at den videre diskusjonen må baseres på det faktum at fremtidens byggeprosjekter er helt avhengig av endrede og mer integrerte planleggings- og prosjekteringsprosesser. Med integrerte prosesser menes integrasjon mellom fag og disipliner, men også en bedre stafettpinneoverlevering i prosjektets ulike faser, slik at det er mulig å hente ut gevinster av kompetanse hos ulike aktører.
– Totalentreprisen har i prinsippet den gode egenskapen at det er rom for samspill mellom aktører i prosjektets tidslinje.

– Vi trenger med andre ord en styring av totalentrepriser som legger til rette for samhandling mot et felles mål, som kvalitet og funksjonalitet i sluttproduktet, understreker Smelhus. Tekniske rådgivere og entreprenører må slippe til med sin kompetanse, ikke holdes tilbake av kontraktuelle forhold og ensidig fokus på pris – man må se på totalkostnaden for bygningen i et livsløpsperspektiv, og få alle aktører til å jobbe sammen. Utvikling og bruk av samspillskontrakter mellom alle parter – ikke bare mellom byggherre og totalentreprenøren – kan også være et riktig steg mot dette målet.

RIFs ekspertgruppe har temaet høyt på sin handlingsplan for 2013, og lover å komme tilbake i løpet av høsten med en oppsummering av det arbeidet som er gjort.