Hva skjer hos RIF, Kompetanse, Presse Fremtidens VA-Ingeniører: Nettverkstreff samler bransjen og utdanningsinstitusjonene
fremtidens-va-ingeniorer-nettverkstreff-samler-bransjen-og-utdanningsinstitusjonene

Hva trenger vi av fremtidens ingeniører innen vann og avløp? RIF var nylig vert for et nettverkstreff der ledende aktører innen vannbransjen og utdanningsinstitusjonene samlet seg for å diskutere hva vi trenger av fremtidens VA-ingeniører. Temaer som urbanisering, klimaendringer, økte rensekrav og digitalisering stod i fokus, og nettverkstreffet er en viktig samling i arbeidet med å forme den kommende generasjonen VA-eksperter.

Arrangementet, som ble arrangert i samarbeid med interesseorganisasjonen Norsk Vann som representerer VA-anleggseierne og utdanningsinstitusjonene, fant sted på Swecos kontor i Lillestrøm. Deltakerne, fra fagskolenivå til doktorgradsnivå, representerte nærmest alle utdanningsinstitusjoner innen feltet, inkludert NTNU, NMBU, Oslo Met, USN, UiT, UiA, Høgskolene på Vestlandet og i Østfold, fagskolen på Innlandet og Næringslivsringen i Trondheim.

Hovedfokuset for nettverkstreffet var en gjennomgang av temaer som skal dekkes i den kommende læreboka på bachelornivå for VA-ingeniører. Deltakerne engasjerte seg også i diskusjoner om hvordan sikre tilstrekkelig og riktig rekruttering til VA-faget. Av rådgiverne var Norconsult, Cowi, Multiconsult, Asplan Viak og Sweco representert ved medlemmene av RIFs ekspertgruppe innen Vann- og miljøteknikk, og de deltok aktivt for å bidra til bransjens utvikling.

Svein Erik Bakken fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk uttalte: «Å sikre langsiktig rekruttering til VA-faget er ikke noe hver enkelt aktør kan løse på egen hånd, men i samarbeid mellom akademia, næringen og myndighetene.» Han påpekte viktigheten av samarbeid for å møte de utfordringene som ligger foran oss innen VA-sektoren.

Nettverkstreffet har vært en fysisk møteplass i 15 år og har vist seg å være en verdifull arena for erfaringsdeling og etablering av samarbeidsprosjekter. Utdanningsinstitusjonene uttrykte takknemlighet for engasjementet fra Norsk Vann og RIF i arbeidet med å styrke utdanningen innen VA og vannfaget.