Hva skjer hos RIF Gaute Flatheim til minne

Gaute Flatheim er død, 76 år gammel. Han var sivilingeniør fra NTNU 1963 før han flyttet til Oslo hvor han jobbet som rådgivende ingeniør. Etter to år reiste han tilbake til sin barndoms by Stavanger for å realisere drømmen om eget firma. Siv.ing. Gaute Flatheim AS ble etablert i 1965 og vokste til å bli det største i bransjen med 11 avdelinger rundt i landet.

Gaute ble raskt lagt merke til i VVS-bransjen, spesielt på grunn av sine holdninger til ansvar, kompetanse og kvalitet. Få har som han maktet å synliggjøre rådgiverbransjen utenfor fagmiljøene.

Gaute ble pådriver for utvikling av VVS-fagene. Ett særpreg var hans vilje og evne til å søke ny kunnskap og formidle den videre. Han engasjerte seg internasjonalt og deltok på konferanser verden rundt, alltid etterfulgt av fagartikler i fagpressen. Han skrev også kommentarer til det meste og ble den desidert fremste bidragsyter til VVS-bladet.

Gaute så tidlig at det var kunnskapsmangel i faget. Han søkte raskt tilbake til NTNU for utprøving av nye løsninger. Effektiv skoleventilasjon var det første FoU-prosjektet. Senere la han sin tyngde bak utviklingen av diffus lufttilførsel og fortrengningsventilasjon etter idé fra professor Eimund Skåret. I dag møter vi disse løsningene rundt om i hele Europa.

Gaute innså at ventilasjon ikke bare er ingeniørfag og ble brobygger mot helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Takket være hans innsats omtales innemiljø i dag som et helhetlig flerfaglig ansvar for folkehelse. Som byggeleder for Conocos kontorbygg i Dusavika gjennomførte han det første rent-bygg-konseptet. Et prosjekt til eksempel for hele byggenæringen. Bygget fikk Arbeidstilsynets Fyrtårnpris i 1990. I denne perioden oppdaget han hvor skadelig fukt kan være for inneklima og helse. Dette har han synliggjort gjennom utallige rapporter fra bygg med fuktskader.

Hans innsats i Tekna, hvor han, kostnadsfritt for foreningen, brukte et helt år til fremme av foreningen og de faglige aktivitetene, må sies å være enestående. Likeså det karrierelange bidraget til Teknas kurskomite for Energi og miljø i bygninger. Selv satte han sitt bidrag til etableringen av Teknologidagene i Rogaland høyt på listen over prosjekt han var tilfreds med å ha deltatt i.

Gaute Flatheim var en høyt skattet foreleser. Han holdt høyt faglig nivå og evnet å fremstille problemstillinger på en klar og tydelig måte, alltid engasjerende og underholdende. Ved hans 50-årsdag omtalte daværende redaktør i TU Gaute som «en glitrende foreleser, blant de beste vi hører».

Rekken av ærespriser er lang. Den siste var Scanvac-prisen på VVS-dagene 2008. Hans raushet kom tydelig til uttrykk der og da. Han hadde tenkt å gi hele prisen Kr 15.000 til en trengende student, men oppdaget at VVS-foreningen hadde en innsamlingsaksjon for Vann til Afrika. Tildeling til et annet formål kunne lett blitt oppfattet uheldig. Gaute løste problemet ved å doble beløpet slik at det ble 15.000 til hver.

Ved Gautes bortgang har en kjempe falt, og en æra er over. Tankene går til hans familie og vi lyser fred over hans minne.

Leif Amdahl, VVS-ingeniør
Jan Vilhelm Bakke, overlege, spesialist i arbeidsmedisin