Presse Geir Syrtveit ny leder for RIFs Samferdselsforum
geir-syrtveit-ny-leder-for-rifs-samferdselsforum

ViaNova Plan og Trafikks daglige leder Geir Syrtveit er ny leder for RIFs Samferdselsforum, etter Elisabeth Schjølberg (Multiconsult).

RIFs Samferdselsforum arbeider for å ivareta medlemmenes rammebetingelser ved oppgaver og oppdrag innen samferdselssektoren, i hovedsak knyttet til veg og bane. Forumet skal ha fokus på strategiske spørsmål innen Samferdselssektoren og bidra til at RIF og RIFs medlemmer tar opp prinsipielle saker i samfunnsdebatten, herunder organisering, forutsigbarhet, prosjektstrategier, konkurranse­gjennomføring, rådgivernes verdiskapning, kvalitet mm.

– Under Elisabeth Schjølbergs kyndige ledelse og stor deltakelse fra medlemmene har Samferdselsforum blitt en av våre største og mest aktive grupper. De har systematisk kontakt med alle viktige samferdselsaktører, og er dermed en viktig premissgiver for samferdselsutbyggingen i Norge. Vi ønsker Geir Syrtveit velkommen og ønsker ham lykke til som ny leder for RIFs Samferdselsforum, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

– Jeg vil fortsette løpet som er lagt for Samferdelsforumet og fokusere på at forumet skal være en attraktiv dialogpartner for våre prioriterte kunder og sette fokus på rammebetingelser og utvikling som er viktig for bransjen. På første møte i 2020 skal vi utmeisle en plan for å være mer konkret i forhold til våre fokusområder for 2020, sier Geir Syrtveit i en kommentar.