Hva skjer hos RIF, Presse Gratis seminar om omstilling i bransjen 3.mai
gratis-seminar-om-omstilling-i-bransjen-25-april

RIF og advokatfirmaet CMS-Kluge ønsker velkommen til gratis seminar

Utfordrende tider med uro i markedet gjør at mange ser på tilpasninger av virksomheten. I dette seminaret vil vi se på hvordan slike tilpasninger kan gjøres til det beste for virksomheten og hvor også de ansatte ivaretas på best mulig måte.

Seminaret retter seg primært mot de små og mellomstore medlemsbedriftene i RIF, men vil også være relevant for de som ønsker en oppfriskning av regelverket.

Tema:

  • Hvordan permitteringer og nedbemanninger kan gjennomføres på en effektiv og forsvarlig måte
  • Mulighetene for omorganisering (endring av oppgaver, roller og organisasjon)
  • Muligheter for kostnadsreduserende tiltak gjennom avtaler med ansatte/tillitsvalgte, herunder lønnsreduksjon, stillingsnedsettelser, opphør, osv.

Målgruppe: daglig leder eller HR ansvarlig
Tidspunkt: Seminaret er flyttet til 3.mai kl 08:15 – 09:30. Seminaret streames. Møtet vil også bli avholdt fysisk (Bryggegata 6 i Oslo), dersom det er tilstrekkelig antall deltakere.
Påmeldingsfrist: 27. april

Påmelding rettes til følgende kontaktpersoner:
Ida Grøstad, ida.grostad@cms-kluge.com
Anders Stenbrenden, anders.stenbrenden@cms-kluge.com

Foto: RetroSupply på Unsplash