Ukategorisert Gratulerer med kvinnedagen!
gratulerer-med-kvinnedagen

Mye har endret seg i RIFs 100-årige historie. Markeringen av 8.mars handler både om å hylle og takke kvinnene som har gått foran oss, og om å rette oppmerksomheten mot det som gjenstår i kampen om likestilling.

Nye tall fra RIF viser at andelen kvinnelige ledere i medlemsfirmaene har økt fra 29, 2 prosent til 30, 9 prosent de siste tre årene.
– Det er en gledelig utvikling som vi har sett i mange år nå, og som vi både håper og forventer vil fortsette, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Rambøll har for første gang nådd 40 prosent kvinneandel og Rambøll er at av medlemsfirmaene som jobber godt og målrettet for å øke mangfoldet og kjønnsbalansen i selskapet.
– Vi er glade for at vi har nådd et av våre mål, men vi skal bruke dagen til å minne oss om hvorfor likestilling, inkludering og mangfold er viktig for oss.
– Verden er i enorm endring og vår bransje har en avgjørende rolle i å skape en mer bærekraftig fremtid i et mangfoldig samfunn. – Det er klart vi trenger ulike perspektiver for sammen å løse disse utfordringene, sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes.

Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å heie litt ekstra på kvinnene i dag!