Hva skjer hos RIF Hallvard Lynau Granseth har skrevet årets beste masteroppgave i akustikk

RIFs eksperter har tildelt Lynau Granseth prisen for oppgaven «Sound Field Analysis of Rooms with Ceiling Absorbers». Vinneren får 10 000 kroner.

RIF delte ut prisen for beste masteroppgave første gang i fjor, og mener det er viktig å vise fram mye av det gode arbeidet som gjøres innenfor feltet. Årets pris ble delt ut under 60 års-jubileet for Norsk Akustisk Selskap, som ble feiret med høstmøte i Trondheim 23. og 24 oktober.
Til grunn for utdelingen ligger utfordrende kriterier: oppgaven må være nytenkende, ha nyhetsverdi, ha samfunnsmessig nytteverdi og den må ha relevans for rådgivermiljøet. Kandidatene bør ha oppnådd karakter A eller B. RIFs ekspertgruppe Akustikk vurderer kandidatene i samråd med NTNU. Årets vinner oppfyller alle disse kriteriene.

Bildet viser Ivonne Verstappen fra Norconsult og RIF som overrekker prisen til Hallvard Lynau Granseth.