Hva skjer hos RIF, Kompetanse, Presse Han er kåret til «Årets Unge Rådgiver»
han-er-karet-til-arets-unge-radgiver

Det var Multiconsults Håkon Duus (33) som vant frem i kåringen «Årets Unge Rådgiver». Han vant frem i kåringen hvor totalt 23 kandidater deltok. De øvrige to finalistene var Ingvild Wang (26) fra Rambøll og Vegard Gavel-Solberg (34) fra Norconsult.

I begrunnelsen fra juryen om vinneren heter det blant annet:
«Håkon Duus fra Multiconsult er solenergirådgiver og batteriekspert, og brenner for energiomstilling fra fossilt til fornybart, noe som fører til at han ofte driver prosjekter som er de første av sitt slag. Med solid erfaring i prosjekter fra Svalbard, Afrika til Antarktis kan man med rette kalle Håkon en komplett energirådgiver fra pol til pol. Håkon spiller en betydelig rolle i å synliggjøre rådgiverbransjen og faget gjennom sitt eksepsjonelle og utadrettede arbeid. Med en imponerende portefølje av prosjekter, har Håkon vist hvordan rådgivere kan være drivkrefter for fremtidsrettet energiomstilling og bidra til utviklingen av ny teknologi og beste praksis.»

Særdeles høyt presterende
– Alle tre finalister har markert seg som særdeles høyt presterende rådgivere innenfor sine områder. RIF har stilt 6 kriterier og juryen var raskt enige om at disse tre skilte seg ut. Kriteriene handler om å være et faglig fyrtårn, nyskapende, løfte fagområdet, god på kommunikasjon, kunde- og markedsrettet, og å synliggjøre rådgiverbransjen, uttalte juryleder Ari Soilammi i forkant av utdelingen. Han understreket at det var et tett felt mellom de tre finalistene. Prisen ble delt ut på høstkonferansen.

Det var tydelig fornøyd Håkon Duus som kunne takke for utmerkelsen etter utdelingen.
– Jeg står her på vegne av en rekke andre dyktige personer og kolleger. Jeg er heldig som har fått jobbe med mye nytt og spennende, og har fått mulighet fra min leder til å jobbe med så mye interessant. Det setter jeg pris på, sider Duus.

Om Ingvild Wang skriver juryen blant annet:
«Ingvild Wang fra Rambøll er miljørådgiver og fungerende bærekraftsansvarlig i Rambøll Norge. Ingvild er opptatt av å jobbe tett sammen med kunder som Nye Veier, Bane Nor og SVV, hvor hun har bidratt til å utvikle en standardisert LCA-metodikk for infrastrukturprosjekter. Ingvild er opptatt av å løfte faget og jobber som ekstern sensor og gjesteforeleser på NTNU, samt er en fast foredragsholder på en rekke interne nyansattsamlinger og kompetansehevingsprogrammet STERK. For å bygge videre på og lære av det fremste fagmiljøet for helhetlige livsløpsvurderinger i Rambøll, har hun valgt å midlertidig flytte til Tyskland. Og hun er bare 26 år gammel».

Om Vegard Gavel-Solberg skriver juryen blant annet:
«Vegard Gavel-Solberg leder Norconsults arbeid med helhetlige, digitale prosesser i bru-miljøet. Med arbeidserfaring fra geoteknikk, bruprosjektering og programvareutvikling, har Vegard høy kunnskap og ferdigheter fra både klassiske ingeniørfag og digitalisering. Vegard har tatt et særskilt ansvar for å styrke og videreutvikle kompetansen i Norconsult knyttet til utviklingen av BIM for samferdselssektoren og er primus motor for utvikling av visuell programmering. Vegard har holdt en rekke eksterne presentasjoner, bl.a på Autodesk University i Las Vegas, på Novapoint Brukerdager, og vært fast bidragsyter til samlinger i regi av Vegdirektoratet.»