Hva skjer hos RIF Haustkonferansen – bolk 3: Hvordan har vi allerede tatt KI i bruk?
haustkonferansen-bolk-3-hvordan-har-vi-allerede-tatt-ki-i-bruk

Mange tenker at KI er splitter nytt, men bedrifter i bransjen har allereie integrert det i kvardagen i større eller mindre skala. I denne bolken møter me ei rekke innleiarar som viser oss korleis KI-kvardagen ser ut:

Franz Forsberg, CEO i Spacio AS
Odd Arne Fauskerud, fagdirektør i Multiconsult
Erik Bråtveit Holm, direktør teknologi og bærekraft i Dr. Techn. Olav Olsen

Etter presentasjonane vil Nina Svensen, direktør for Prosjektutvikling Midt-Noreg, styre ein paneldebatt og gi oss innsikt i korleis KI kan implementerast i bransjen.