Hva skjer hos RIF Haustkonferansen – bolk 5: En konkurransedyktig byggenæring – hvilken retning skal KI-utviklingen ta?
haustkonferansen-bolk-5-en-konkurransedyktig-byggenaering-hvilken-retning-skal-ki-utviklingen-ta

Med den rasande utviklinga KI har hatt og kjem til å ha i åra framover, er det viktigare enn nokonsinne å vite kva verktøy ein faktisk utvikler, og korleis dei blir ein del av den nye kvardagen for ingeniørar. Under denne bolken vil representantar frå fronten av KI-forsking i Noreg diskutere korleis framtida med KI ser ut:

Torbjørn Svendsen, professor, Norwegian Open AI Lab
Leif Rune Hellevik, prodekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU
Siri Hunnes Blakstad, direktør ved SINTEF Community

Til slutt vil Ole-Petter Thunes, adm.dir i Rambøll Norge, leie eit panel der innleiarane får svart på sine – og dine – spørsmål.