Hva skjer hos RIF Haustkonferansen bolk 6 – Hva forventer byggenæringen av myndighetene?
haustkonferansen-bolk-6-hva-forventer-byggenaeringen-av-myndighetene

Kunstig intelligens ligger an til å revolusjonere byggebransjen, men for å skape forutsigbarheita bransjen trenger må myndigheitene på bana. I denne bolken vil me møte
Tone Tellevik Dahl, adm.dir i Norsk Eiendom
Nina Solli, adm.dir i Byggenæringens Landsforening
Steinar Skjerdingstad, adm.dir i Arkitektbedriftene

der dei diskuterer kva bransjen kan vente framover. Avslutningsvis vil Grethe Bergly, styreleiar i RIF og konsernsjef i Multiconsult, moderere ein kort paneldebatt med desse innleiarane.