Hva skjer hos RIF Haustkonferansen – Bolk 7: Kan en nasjonal KI-strategi sette Norge fremst i KI-kappløpet?
haustkonferansen-bolk-7-kan-en-nasjonal-ki-strategi-sette-norge-fremst-i-ki-kapplopet

Ein ting er kva byggenæringa ventar, men kva ynskjer politikarane sjølve å gjere? Me har fått med ei rekke politikarar som skal svare på sine parti sine tilnærmingar til KI, og strategien bedriftene skal forholde seg til. Desse deltek i panelet:

Linda Hofstad Helleland, Høgre
Marit Knutsdatter Strand, Senterpartiet
Solveig Vitanza, Arbeiderpartiet
Alfred Bjørlo, Venstre
Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult Norge, 
leiar samtalen.