Presse Hederlig omtale fra Bygg21 til Skanska-prosjekt i Oslo
hederlig-omtale-fra-bygg21-til-skanska-prosjekt-i-oslo

Bygg21 deler årlig ut priser til aktører og prosjekter som er valgt ut som beste praksiseksempler. Under Arendalsuka ble Bygg21s diplom med Hederlig omtale delt ut til Skanska Commercial Development Norway AS for kontorbygget Parallell. Dette bygget fremstår som et godt eksempel på et vellykket og ambisiøst prosjekt med en helhetlig tilnærming til Bygg21s kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder.

Administrerende direktør i Skanska Commercial Development Norway, Synnøve Lyssand Sandberg, tok imot prisen på vegne av prosjektet.

– På Parallell har vi hatt spesielt stort fokus på gode lysforhold og godt utsyn for alle arbeidsplassene i bygget, i tillegg til materialer og løsninger som gir fleksibilitet og sikrer lang levetid – og ikke minst god og redusert energiutnyttelse. For å få til dette har godt samspill vært helt vesentlig. Det er veldig hyggelig at Parallell mottar denne anerkjennelsen, sier Sandberg.

Juryen begrunnet tildelingen slik:

«På Løren i Oslo er det transformert en parkeringsplass til kontorbygg med arbeidsplasser for opptil 1000 personer. Kontorbygget, som stod klart september 2020, fungerer som en støyskjerm for flere hundre boliger oppover i Lørenveien.

Vi tilbringer omtrent 90 % av døgnet innendørs og store deler av dagen på jobb. Kontorbyggene vi oppholder oss i har stor innvirkning på helsen, trivselen og produktiviteten vår. Dette bygget er derfor sertifisert både med BREEAM-NOR til nivå Excellent og med WELL, en standard for helsefremmende bygg. Prosjektet har oppnådd WELL Core Gold-presertifisering og BREEAM-NOR Excellent for prosjekteringsfasen og er det første WELL-presertifiserte kontorbygget i Norge.

Prosjektet treffer godt på en rekke av Bygg21s kvalitetsprinsipper om gode bygg og områder. For eksempel stimulerer bygget til kontakt, aktivitet og opplevelser, har gode lysforhold, godt inneklima, lave driftskostnader og er bygget for å være robust og fleksibelt.

Kombinert med store vindusflater, god takhøyde, effektiv ventilasjon og gjennomtenkte tekniske løsninger bidrar dagslyset til et godt arbeidsmiljø, økt trivsel og dermed også økt produktivitet.

Bygget treffer også på andre kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder. Blant annet har man tatt valg for å gi lave miljøbelastninger i oppføring og i driftsfasen, eksempelvis ved å benytte en elementfasade som har gitt effektiv materialbruk.

I tillegg har man vektlagt tilgjengelighet til bygget. Bygget ligger tett inntil sykkelveier og kollektivt-knutepunktet Økern, og har innendørs sykkelparkeringer og garderobeanlegg for ivrige syklister og joggere. Bygget er tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede. WELL-sertifiseringen bidrar også til ekstra oppmerksomhet rundt dette med å sikre godt lys i trappene og i arbeidslokalene.»