Presse Her er finalistene i «Årets Unge Rådgiver»
her-er-finalistene-i-arets-unge-radgiver

– Juryen har hatt en meget vanskelig jobb etter at vi mottok rekordmange og svært sterke nominasjoner til konkurransen Årets Unge Rådgiver, men har valgt ut Stanislas Merlet (Multiconsult), Søren Gedsø (Erichsen & Horgen) og Una Myklebust Halvorsen (Asplan Viak) som de tre finalistene, sier RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstkonferanse den 24. oktober.

Rådgiverbedriftene nominerer selv kandidatene. Juryen velger de beste, basert på en rekke kriterier. Blant annet skal kandidatene være en spydspiss innen sitt område, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. Kandidatene må vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger.

– De tre finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede etablert seg som ledende fagfolk innenfor sine områder, solkraft, energi, miljø og inneklima, sier Hansteen. Årets konkurranse har vært hard, med mange meget kompetente og kvalifiserte kandidater. Vi har stor tro på de tre finalistene, og forventer at alle kommer til å sette store faglige spor etter seg i lang tid fremover, fortsetter Skudal Hansteen.

STANISLAS MERLET (31) – MULTICONSULT

Stanislas er fransk statsborger og har en mastergrad i fornybar energi fra Frankrike og Spania. Før han kom til Norge arbeidet han med prosjektutvikling og bygging av solkraftverk i Frankrike. Hans bakgrunn og erfaring har vært svært nyttig i oppbyggingen av et gryende solcellemarked i Norge. Inntil nylig har det ikke blitt undervist i solkraftsystemer i noen nevneverdig grad på norske Universiteter og Høyskoler, men Stanislas har bistått med sin kompetanse både som veileder for flere mastergradsstudenter ved blant annet NMBU og NTNU og han har organisert og gjennomført kurs i systemsimulering gjennom Solenergiforeningen. Stanislas er videre en mye brukt foredragsholder på flere arenaer og han har publisert en poster på verdens største solcellekonferanse EUPVSEC. Internt i Multiconsult har Stanislas vært helt sentral i oppbyggingen av kvalitetssikringssystemet for solenergi som et nytt fag hvor mangelen på kompetanse er stor.

Stanislas’ både brede og dyptgående kompetanse bidrar til å løfte kunnskapsnivået i det norske solenergimiljøet opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Det gir seg uttrykk både gjennom internasjonale publikasjoner, men også gjennom Multiconsults oppdrag i Afrika og Asia. Han har også ved flere anledninger blitt intervjuet som fagekspert i norske medier. Samtidig har han vært sentral i realiseringen av komplekse solenergiprosjekter i Norge, som for eksempel Powerhouse Brattørkaia, ASKO Vestby, m.fl.

Stanislas har en sterk rolle i arbeidet som gjøres i Solenergiklyngen og OREEC hvor han har deltatt aktivt siden oppstarten. I tillegg sitter han i styret til Norsk Solenergiforening, hvor han også bidrar på de arrangementene som Solenergiforeningen gjennomfører. Stanislas har også ved flere anledninger deltatt i prosjekter for Ingeniører uten Grenser.

SØREN GEDSØ (32) – ERICHSEN & HORGEN

Søren er utdannet sivilingeniør innen feltet energi og inneklima fra Aalborg Universitet. Han jobber hos Erichsen & Horgen som spesialist i seksjonen inneklima og energi, og har blant annet erfaring med kompliserte dynamiske simuleringer av termisk inneklima og energibruk og høy kompetanse innen energioptimalisering av bygg under hensyntagen til termisk inneklima. Søren er leder for firmaets faggruppe for inneklima og energi, og deltar aktivt i utvikling av fagfeltet.

Søren har vært Erichsen & Horgens foregangsperson på å utnytte BIM i tilknytning til IDA ICE og øvrige bygningsfysiske beregninger. Han har gjennomført en rekke FOU prosjekter innen dette for blant annet Statsbygg og har tatt initiativ til utvikling av et verktøy for uthenting av data fra BIM modell til spesialiserte verktøy.

Søren sine bidrag både i form av rapporter, artikler og foredrag nasjonalt og internasjonalt og i tverrfaglige fora har bidratt sterkt til synliggjøring av både rådgiverbransjen og de viktige feltene Søren har arbeidet med innen inneklima, energi og BIM. Han har også har vært en nasjonal foregangsperson i utviklingen av bruk av verktøyet IDA ICE. Arbeider knyttet til dette omfatter blant annet en metode for dokumentasjon av termisk komfort i ulike områder i et rom og betydningen av overflatetemperaturer med ulike solskjermingsløsninger.

UNA MYKLEBUST HALVORSEN (33) – ASPLAN VIAK

Una er utdannet i energieffektivisering og klimatisering av bygninger fra Energi og prosessteknikk på NTNU, 2010, med utveksling til University of Calgary mht. energi og miljøfag. Hun jobber i Asplan Viak med miljørådgivning og er kvalifisert rådgiver etter miljøoppfølgingssystemet BREEAM NOR. Hun holder også introkurs om BREEAM NOR for Norwegian Green Building Council, og hun er engasjert som foredragsholder av blant annet TEKNA. Una ønsker å bidra med en systematisk miljøoppfølging som synliggjør og følger opp byggeprosjektets konsekvenser for energi og miljø, slik at man får gjort gode beslutninger til riktig tid. Hun er en pådriver og arbeider iherdig og systematisk for at miljø skal gjennomsyre alle faser ved utvikling av nye byggeprosjekter, fra plan- og reguleringsfasen til ferdige bygg i drift.

Halvorsen hadde ansvar for miljøoppfølgingsplanen og energiberegninger på nye Deichmanske bibliotek samt Evenstad, som var det første første ZEB-COM bygg med utstrakt bruk av massivtre og svært høye miljøambisjoner. Det vil si at bygningens produksjon av fornybar energi vil kompensere for bygningens utslipp både i oppføringen, fra produksjon av materialer og drift i levetiden til bygget.

I tillegg til rådgivning i byggeprosjekter har hun også bidratt innen forskning. Blant annet som en av forfatterne i «Veiledning for bruk av rapporten «Translusente fasader i 2012».

– Vi ser frem til å utrope den beste unge rådgiveren i Norge på RIFs Høstkonferanse den 24. oktober, avslutter Skudal Hansteen.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (utviklingssjef i RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (adm. direktør i Statsbygg), Nils-Petter Botten (Norconsult og leder for RIFs Godkjenningsråd), Roar Smelhus (Hjellnes Consult og nestleder i RIFs Hovedstyre) samt Ingeborg Skarholt Bølviken (Multiconsult og leder for URIF Oslo).

Fotocredit: Hampus Lundgren, Erichsen & Horgen, Eirik Førde og Nicolas Tourrenc