Presse – Historisk sterkt finaleheat i «Årets Unge Rådgiver»
historisk-sterkt-finaleheat-i-arets-unge-radgiver

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i år hatt gleden av å få inn rekordmange og særs sterke nominasjoner til konkurransen «Årets Unge Rådgiver». Juryen fikk derfor en svært krevende oppgave med å velge ut de aller mest talentfulle og dyktige finalistene, men valget falt til slutt på: Prosjekteringslederen Richard Opsahl Resvoll (Multiconsult), klima- og miljørådgiveren Mie Fuglseth (Asplan Viak) og spesialisten på BIM og Augmented Reality Anders Høie (Trimble). Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstwebinar 26. oktober.

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og å skape forbilder for andre. Vinner av Årets Unge Rådgiver i 202, Krzysztof Wojslaw (Sweco) ble i år i tillegg kåret til Europas mest talentfulle rådgiver i den europeiske oppfølgerkonkurransen EFCA Future Leaders.

I fjor ble det gjort en justering av kriteriene fra tidligere år. Justeringen gjør det lettere å sammenligne nominasjonene som kommer i de to kategoriene prosjekteringsleder og fagekspert. Hensikten var å favne bredere med kategorien «Leder av bygge- og prosjekteringsoppdrag» og å treffe flere fagretninger innen ledelse og styring. Resultatet av det ser vi i år, hvor hver tredje nominerte, samt en av de tre finalistene er nettopp prosjekteringsleder.

Nominasjonene til Årets Unge Rådgiver 2021 vitner om dyktige talenter over hele landet og med god spredning i alder, kjønn og kompetanse. For eksempel er det i år for første gang et knapt flertall kvinner blant de nominerte. Juryen mener at det er et imponerende høyt nivå på de nominerte og at det er et historisk sterkt finaleheat i årets kåring. De tre finalistene har svært forskjellige profiler, men gjennomgående er det at de hver for seg er en drivende og inspirerende kraft innen sitt fagfelt om det så er AR, klima eller prosjekteringsledelse, sier Liv Kari Skudal Hansteen, RIFs adm. direktør.

Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. De nominerte kan blant annet skilte med å være representert på internasjonale fora og i akademiske kretser, så vel som å være viktige ressurser internt og i prosjektene – og får meget gode tilbakemeldinger fra oppdragsgivere.

– De tre finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede markert seg med tyngde innenfor sine respektive områder, og vi har stor tro på at alle tre vil sette store spor etter seg i BAE-næringen fremover. Årets sterke nominasjoner og finalister viser hvor gode RIF-bedriftene er på å satse på de unge ingeniørene ved å gi dem spennende oppgaver samt stor tillit og ansvar tidlig i karrieren. Det lover godt frem bransjens fremtid, avslutter Skudal Hansteen.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Nina Svendsen (RIFs Hovedstyre og Prosjektutvikling Midt-Norge AS), Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Agnes Öster Haagensen (URIF og Rambøll), Trond Cornelius Brekke (RIF) og fjorårets vinner Krzysztof Wojslaw (Sweco). Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstwebinar som strømmes direkte på bygg.no den 26. oktober.

Anders Høie

Anders Høie (29) har to ulike bachelor grader som både ingeniør og innen økonomi og administrasjon. Han har de siste 2,5 årene jobbet som Technical Engineer hos Trimble Solutions, hvor han har spesialisert seg på Augmented Reality (AR) og BIM. Høie har de siste to årene satt et stort preg på hvordan den norske byggebransjen kan visualisere 3D-modeller ute i felt. Han har jobbet innovativt på flere områder, og ble første person i Norden til å ta i bruk algoritmebasert korridorplanlegging i et prosjekt i 2018. I 2019 opprettet han en prisbelønnet mal for CO2-beregninger av anleggsarbeid og fremtidig trafikk i samferdsels-prosjekter. Anders har vært foredragsholder på både nasjonale og internasjonale konferanser, og har vært synlig i media med fagartikler om både BIM og AR. Han har laget kurshefter, og har over flere år lært opp mange hundre personer i BIM og detaljert prosjektering.

Mie Fuglseth

Mie Fuglseth (32) er utdannet sivilingeniør innen Energi og miljø fra NTNU i 2013, med spesialisering innen industriell økologi og miljøanalyse. Etter studiene begynte hun i Asplan Viak AS og jobber nå som senior miljørådgiver overfor viktige kunder og bidrar i nasjonale utredninger og utvikling av fagområdet. Mie er også RIF-godkjent miljørådgiver. Fuglseth brenner for å finne gode løsninger for å redusere klimagassutslipp, finne gode måleverktøy for klimafotavtrykk og definere bransjestandarder innen fagfeltet. Hun evner å formidle fagkunnskapen med entusiasme og troverdighet, og har holdt en rekke foredrag innenfor sitt fagområde, herunder også forelesninger på NMBU, AHO og UiA.

Høsten 2021 var hun på et av to norske lag som kvalifiserte seg til å presentere sin løsning for bærekraftsrapportering på et internasjonalt arrangement i regi av Global Compact i forbindelse med FNs toppmøteuke.

Richard Opsahl Resvoll

Richard Opsahl Resvoll (34) er prosjekteringsleder i Multiconsult. Han er kjent for å ta i bruk nye og utradisjonelle metodikker for prosjektutvikling og gjennomføring. Et godt eksempel er hans bidrag til utvikling av et nytt konsept for midlertidig svømmeanlegg på Økern. Han er en åpen, tydelig og uredd leder, med fokus på arbeidsoppgaver, prosesser og sluttresultat. Han har vært prosjekteringsgruppekoordinator for alle Multiconsults fag på nye Deichman hovedbibliotek, prosjekteringsleder for flere bygg og entrepriseansvarlig for to av VVS-entreprisene på Campus Ås prosjektet. Han har vært oppdragsleder på Bjørvika skole og nå sist har han ledet oppdraget Nytt Vikingtidsmuseet som oppdragsleder gjennom en krevende fase med kvalitetssikring av gjennomførbarhet og kostnadskalkyle som forberedelse til en samspillsentreprise. I tillegg til å lede oppdrag er Richard nestleder i Multiconsults seksjon prosjekteringsledelse på Skøyen i Oslo, og han har siden 2020 også ledet et av de største kompetansenettverkene i Multiconsult.