Hva skjer hos RIF, Kompetanse, Kurs og arrangement, Presse Velkommen til Høstkonferansen om kunstig intelligens 24.oktober på Nasjonalmuseet
hostkonf23

Hvordan kan kunstig intelligens bidra til å akselerere det grønne skiftet og bidra til økt konkurransekraft i byggenæringen?

Den rivende utviklingen innen kunstig intelligens aktualiserer både nye muligheter, men også ubesvarte spørsmål, risikoaspekter og dilemmaer. 

Den 24. oktober 2023 ønsker vi velkommen til en viktig og spennende konferanse på Nasjonalmuseet i Oslo.

Konferansen er åpen for alle som er interessert i kunstig intelligens og er nysgjerrig på hvordan teknologien kan bidra til å akselerere det grønne skiftet og skape økt konkurransekraft. 

Kunnskap om kunstig intelligens hos myndigheter, bestillere og leverandører vil fort bli  avgjørende for å kunne å gripe nye muligheter samt håndtere og forstå kompleksiteten og utfordringene.

Vi vil samle eksperter, ledere og beslutningstakere både i det offentlige og det private til å dele sin innsikt, erfaringer og ambisjoner på følgende spørsmål:

  • Hva er det grunnleggende virksomheter vi må forstå om kunstig intelligens? Hva er de ubesvarte spørsmålene?
  • Grønn konkurransekraft og kunstig intelligens: Hvilke forretningsmuligheter åpner seg? Og hvilke grep må ledere og virksomheter ta tak i for å gjøre seg selv og sin virksomhet relevant for fremtiden? 
  • Det grønne skiftet og kunstig intelligens- Hvor står vi i dag? Hva er læringspunktene fra bruk og utvikling hos offentlige organer og private leverandører? Hva har de har fått til, hva har de slitt med og hvilke fallgruver har de oppdaget? Hva bør vi eventuelt samarbeide om og i så fall hvordan?  
  • Utdannings- og forskningsinstitusjonenes rolle: Hva prioriteres og hva trenger myndigheter, næringslivet og det offentlige fra dem fremover?
  • Ansvar og regulering: Hva ser myndigheter og næringslivet som viktig å få på plass?
Blant våre innledere vil du møte:
Arild Nebb Ervik, direktør for Data, innsikt og analyse, Statens vegvesen
Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult og styreleder i Rådgivende ingeniørers forening
Tore Tennøe, direktør, Teknologirådet
Siri Blakstad, adm. direktør, SINTEF Community
 
 
Du vil også møte representanter fra Microsoft, McKinsey, Asplan Viak, Statsbygg, Dr. Techn. Olav Olsen, Spacio, Prosjektutvikling Midt-Norge, Sweco, Norconsult, Skanska, COWI, NTNU, Rambøll, Norsk Eiendom, Byggenæringens Landsforening, Arkitektbedriftene i Norge, og flere – og selvsagt vil vi i RIF stå på scenen også.

Tid: tirsdag 24. oktober kl. 10.30-16.00 (med tapas og mingling fra 16.00 – 18.00). 

 Sted: Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo.

Prisen inkluderer også inngangsbillett til Nasjonalmuseet, og vi anbefaler alle å ta en runde på museet før eller etter konferansen.

Meld deg på her

Påmelding Høstkonferansen 24. oktober

Kontaktinformasjon

Påmelding konferansen

Påmelding til tapas med drikke og mingling 16.00-18.00

Allergier