Hva skjer hos RIF Høyblokka vurderes mot dagens krav etter anbefaling fra RIF-ekspert

1. mars kommer Statsbygg med sin konklusjon om Høyblokka i regjeringskvartalet tilfredsstiller dagens byggeforskrifter. RIF-ekspert Øystein Løset påpekte behovet for kartleggingen.

I en artikkel i Dagsavisen går det frem at spørsmålet om hvorvidt Høyblokka skal rives, fortsatt er ubesvart, men Statsbygg utreder nå på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om bygget tilfredsstiller dagens krav til konstruksjonssikkerhet. Høyblokka skal vurderes opp mot byggeforskriften TEK 10.

Vurderingen mot TEK 10 kommer etter at leder for RIFs ekspertgruppe i Bygge- og anleggsteknikk, Øystein Løset fra Dr. techn. Olav Olsen AS, før jul 2013 uttalte til Teknisk Ukeblad at bærekonstruksjonene i blokka trolig ikke tilfredsstiller dagens krav, og at dette måtte kartlegges.

Les artikkelen i Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/samfunn/ber-sanner-beholde-hoyblokka/

Les artikkelen i Teknisk Ukeblad: http://www.tu.no/bygg/2013/12/12/-hoyblokka-ma-rives

Fakta om Høyblokka:
• Ligger i Regjeringskvartalet i Oslo
• Ferdig i 1958 og forvaltes av Statsbygg. Hadde kontorer for ansatte i Justis- og politidepartementet og ved Statsministerens kontor.
• Arkitekt Erling Viksjø.
• Integrert kunst av Carl Nesjar, Odd Tandberg, Inger Sitter, Pablo Picasso, Kai Fjell og Tore Haaland.
• Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte betydelige skader på bygningen. Åtte mennesker som oppholdt seg i regjeringskontorene eller på gateplan ble drept da bomben eksploderte.
Kilder: Regjeringen.no, Statsbygg og NTB.

Foto: Helge Høifødt, Wikimedia Commons