Blog Høyt trykk i rådgiverbransjen

Vi lever i spennende tider, og gjennom konjunkturmålingen kan vi raskt registrere endringene i markedet. Norge står overfor mange store og små samfunnsoppgaver innen både bygg og anlegg. Den økonomiske situasjonen, spesielt i Europa, innebærer endringer også for rådgiverbransjen. Noen endringer er allerede kommet. Blant annet har utenlandske entreprenører og rådgivende ingeniørfirmaer vendt blikket mot Norden og det norske markedet.

Det er derfor gledelig å lese resultatene fra denne konjunkturmålingen, som viser at RIF-firmaene holder sin posisjon og håndterer endringene. Det er en generell forventning om flere årsverk det neste halvåret. Dette gjelder alle regioner i Norge. Samtidig rapporterer mange, særlig de største firmaene, om større ordrereserve i dag enn for et halvt år siden. De venter også økende ordrereserve i månedene som kommer. Innenfor alle markedsområder forventes det i hovedsak større ordrereserve, og samferdsel er det området som venter størst vekst.

En av forutsetningene for å holde posisjonen vil blant annet være at RIF-firmaene kan posisjonere seg strategisk i verdikjeden. En annen forutsetning er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Vi ser at mange RIF-firmaer jobber målrettet for å skape merverdi for kundene. Dessuten viser årets Universum-undersøkelse at RIF-firmaene er godt representert blant studentenes drømmearbeidsplasser. Dette gir mulighet til å velge blant de beste hodene.

Liv Kari