Hva skjer hos RIF Hva sier partienes partiprogrammer om vedlikeholdsetterslepet?
hva-sier-partienes-partiprogrammer-om-vedlikeholdsetterslepet

Her kan du laste ned vår helt ferske politiske analyse av partienes partiprogrammer og i hvilken grad de svarer på utfordringene og de identifiserte vedlikeholdsbehovene som er dokumentert i State of the Nation. 

Last ned RIFs politiske analyse av partiprogrammene.