Presse Ingeniører advarer mot stor snøsmelting
ingeniorer-advarer-mot-stor-snosmelting

Det er varslet kraftig nedbør langs kysten på Vestlandet og nordover, etter en periode med kalde temperaturer. Mange steder er det allerede mye snø og isdannelse på terrengoverflaten. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) advarer derfor mot rask is- og snøsmelting som kan føre til flom i tettbygde strøk. – Dersom vi får en situasjon med svært rask snøsmelting kan vi risikere lokale oversvømmelser i tettbygde strøk som følge av at de naturlige vann- og flomveiene er dekket av store mengder kompakt måkesnø og isblokker, advarer Bård Alsaker som er leder for foreningens ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk. 

Rådgivende Ingeniørers Forening er særlig bekymret over at veigrøftene og avløpsslukene i tettbygde strøk enkelte steder er dekket av knallhard, tilfrosset snø fra blant annet måkingen så langt i vinter. – Veigrøftene er de naturlige flomveiene og dersom snøen smelter unaturlig fort kan veien bli selve flomveien. Kombinert med at mange av slukene og stikkrennene kan bli tettet til av is og måkesnø, kan man få lokale, unaturlige flombassenger som igjen kan føre til vannskader og utilgjengelighet til eiendommene i perioder. Vi anbefaler derfor huseiere å ta en vurdering av sine eiendommer og sjekke hvordan snøsmeltingen vil virke inn på deres enkelte eiendom. Vi anbefaler også å åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer, innløpsrister og liknende for å sikre at vannet får fri passasje, sier Alsaker.

Her er RIFs råd til kommunene og privatpersoner:

  • Følg flomvarselet for det aktuelle området
  • Fjern verdigjenstander fra områder som er flomutsatt
  • Sikre at kulverter og stikkrenner med innløpsarrangement er åpne
  • Sikre at brokrysninger er åpne
  • Sørg for overvåkning av flomutsatte veistrekninger

Sikre økt beredskap og bemanning for å holde flomberedskapen tilgjengelig