Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Innføringskurs i prosjekteierstyring
innforingskurs-i-prosjekteierstyring

Kurset gir deltagerne en innføring i begrepet og metodikken – prosjekteierstyring.

En av ledelsen viktigste oppgave er å sikre at virksomheten setter i gang de riktige prosjektene og at de prosjektene som settes i gang gjennomføres riktig. Det kalles prosjekteierstyring og kan deles inn i to nivåer:

 • På virksomhetsnivå – velge ut og gjennomføre de riktige prosjektene
 • I enkeltprosjekter – gjennomføre de valgte prosjektene riktig.

Prosjekteierstyring er en av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med prosjekter. Hvor god prosjekteierstyring er kritisk for at prosjektet leverer gevinst ved å ivareta bruker, forretnings og leverandørperspektivet. Prosjekteierstyring (project governance) er fremdeles et nytt og lite utforsket tema i prosjektfaglig litteratur, sammenlignet med prosjektledelse. Videre er prosjekteierstyring en aktiv rolle spesielt i tidlig fase, men også under gjennomføringen av prosjektet hvor man balanserer mellom kontroll og støtte til prosjektleder for å ivareta prosjektet etter beste praksis.  

 

Dette kurset gir deg enkle metoder og teknikker for å sikre en solid prosjekteierstyring. Du vil også lære hvordan prosjektmodeller og styringsdokument kan bidra til god prosjektstyring samt hvordan ivareta et godt samarbeid til prosjektleder underveis.  

Målgruppe:

 • Kurset passer for personer som er involvert i eierstyring og/eller ledelse av prosjekter
 • Kurset er rettet mot prosjekteiere, porteføljestyrere, programledere og prosjektledere i private og offentlige virksomheter som har bygg, og anlegg og eiendom i sin virksomhet.
 • Byggherre, rådgivere på vegne av byggherre, ledere/prosjektledere hos totalentreprenør, oppdragsgivere, ledere, prosjektledere, prosjekteiere, prosjekteringsledere, kontraktledere og organisasjonsutviklere.
 • De som trenger å øke forståelsen for grensesnittet og samspill mellom linjeledelsen, prosjekter og gevinstrealisering.
 • De som vil lære mer om hva som kjennetegner god eierstyring.

Påmelding

Temaene Innføringskurs i prosjekteierstyring berører

 • begrepet og metodikken
 • prosjekteierstyring
 • kunde og leverandør
 • verdi og effekt av prosjekter
 • prioritering av prosjekter
 • prosjektmål
 • styring av prosjekter

Læringsmetode

Læringsmetodene for dette kurset er nettkurs i forkant av kursdagen, og digital gjennomføring kursdagen. Nettkurset tar ca 2-3 timer å gjennomføre. Lenke til nettkurs blir sendt deltaker i forkant av kursdagen, og etter påmeldingsfrist.

Dette kurset er virtuelt

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

Hvordan det fungerer:

 1. Du melder deg på som vanlig – klikk «Påmelding».
 2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
 3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Det er mulig å stille spørsmål til kursholder.

Målsetting

Etter kurset skal man ha en bedre forståelse og trygghet for hvordan man skal drive prosjekteierstyring.

Alexander Strand er daglig leder T-2 Prosjekt Vest
Utdannet sivilingeniør bygg & arkitektur med jobberfaring fra innovasjon, entreprenørskap, Lean kultur og effektivisering, byggherre, entreprenør og rådgiver. Brenner for utvikling av bygg- og eiendomsbransjen. Han er også sertifisert i Prince2 metodikken.

Eirik Kråkenes har mastergrad i industriell økonomi (prosjektledelse, kontraktstrategi og risikostyring) og masteroppgave om partnering og totalentreprise i norske byggeprosjekter.

Sertifisert i PRINCE2 metoden, Lean Six Sigma og forhandlingsteknikk. Dyktig på gjennomføringskraft samt skape eierskap og engasjement i prosjekter. Brenner for prosjektledelse og spesielt samspill/-partnering.