Ukategorisert Juridisk bistand og arbeid med standardisering
juridisk-bistand-og-arbeid-med-standardisering

RIF bistår medlemmer med juridisk rådgivning i forbindelse med anskaffelser og kontrakter. Et viktig arbeidsområde for RIF er også å delta standardkomiteer i regi av Standard Norge:

Komiteen for totalentrepriser i store anleggsprosjekter pågår, og arbeidet er forsinket pga. komplekst arbeid og korona-problematikk. RIF leder arbeidsgrupper for prosjektrettigheter/BIM og forsikring. Vi følger ellers særlig opp temaene grunnforhold, prosjektering, transport og vederlag. ​

Komiteen for utarbeidelse av OPS/Utleie-kontrakt. Pga. usikkerhet og endringer knyttet til bruken av OPS har Standard Norge besluttet å fokusere på å utarbeide standardkontrakt for langvarig leie av offentlige formålsbygg inkludert drift/vedlikehold.

Komité rådgiverkontrakter. Revisjon av rådgiverkontraktene startet oktober 2021 og vil pågå i 2-3 år. RIF har etablert en egen prosjektorganisasjon til å håndtere arbeidet, med en styringsgruppe og forhandlingsteam.  

Revisjon av entreprenørkontrakter. Standard Norge planlegger oppstart av komiteer for revisjon av entreprenørkontraktene i siste del av arbeidet med stor totalentreprisekontrakt for anlegg.