• Hjem
 • Juridisk Bistand
Juridisk Bistand

RIFs medlemmer har tilbud om én time juridisk rådgivning i forbindelse med anskaffelser og kontrakter. Dette kan være knyttet til valg av kontrakt, honorarformater, uenighet om betaling, og håndtering av krav ved feil og forsinkelser.

RIF tilbyr også medlemsbedriftene én time juridisk rådgivning innen arbeidsrett, kostnadsfritt. Dette skjer gjennom en avtale med Arntzen de Besche.

RIF holder også kurs og seminarer om ulike spørsmål vedrørende kontrakt og anskaffelser. Gjennom RIF Forsikringsservice gir RIF veiledning om forsikring, som ansvarsforsikring og prosjektforsikring.

Kontaktinformasjon:

Juridisk rådgiver, kontrakts- og avtalerett

Advokat Morten Gran

Telefon: +47 909 23 727

Epost: morten.gran@rif.no

Arntzen de Besche

Gjennom avtale tilbyr vi én time gratis rådgivning gjennom Arntzen de Besche innenfor følgende arbeidsrettslige temaer:

 • Arbeidskontrakter og tariffavtaler
 • Omorganisering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
 • Lederavlønning, bonusprogrammer
 • Konkurranseklausuler
 • Varsling, informasjonssikkerhet, kontroll og overvåking
 • Privat og offentlig tjenestepensjon
 • Driftspensjon og rammelovgivning for pensjon

Ddersom bedriften ønsker ytterligere bistand fra Arntzen de Besche, vil de få 20% rabatt som medlem i RIF. Medlemmet må bare sørge for å gjøre en særskilt avtale med advokatfirmaet om dette på forhånd.

Juridiske rådgivere, arbeidsrett

 • Ingeborg Moen Borgerud
 • Agathe Løwenborg
 • Bente Langsrud

+47 23 89 40 00

RIF@adeb.no