• Hjem
  • Juridisk Bistand
Juridisk Bistand

RIF tilbyr gjennom Pacta sine medlemmer juridisk bistand i forbindelse med anskaffelser og kontrakter. Dette kan være knyttet til valg av kontrakt, honorarformater, uenighet om betaling, og håndtering av krav ved feil og forsinkelser.

RIF tilbyr også medlemsbedriftene én time juridisk rådgivning innen arbeidsrett, kostnadsfritt. Dette skjer gjennom en avtale med Arntzen de Besche.

RIF holder også kurs og seminarer om ulike spørsmål vedrørende kontrakt og anskaffelser. Gjennom RIF Forsikringsservice gir RIF veiledning om forsikring, som ansvarsforsikring og prosjektforsikring.

Kontaktinformasjon:

Pacta

Juridisk rådgiver, kontrakts- og avtalerett

Morten Gran

+47 909 23 727

morten.gran@pacta.no

Arntzen de Besche

Gjennom avtale tilbyr vi én time gratis rådgivning gjennom Arntzen de Besche innenfor følgende arbeidsrettslige temaer:

  • Arbeidskontrakter og tariffavtaler
  • Omorganisering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
  • Lederavlønning, bonusprogrammer
  • Konkurranseklausuler
  • Varsling, informasjonssikkerhet, kontroll og overvåking
  • Privat og offentlig tjenestepensjon
  • Driftspensjon og rammelovgivning for pensjon

Juridisk rådgiver, arbeidsrett

Ingeborg Moen Borgerud

Agathe Løwenborg

Bente Langsrud

+47 23 89 40 00

RIF@adeb.no