• Hjem
  • Juridisk Bistand
Juridisk Bistand

RIFs medlemmer har tilbud om én time juridisk rådgivning i forbindelse med anskaffelser og kontrakter. Dette kan være knyttet til valg av kontrakt, honorarformater, uenighet om betaling, og håndtering av krav ved feil og forsinkelser.

RIF tilbyr også medlemsbedriftene én time juridisk rådgivning innen arbeidsrett, kostnadsfritt. Dette skjer gjennom en avtale med advokatfirmaet CMS Kluge.

RIF holder også kurs og seminarer om ulike spørsmål vedrørende kontrakt og anskaffelser. Gjennom RIF Forsikringsservice gir RIF veiledning om forsikring, som ansvarsforsikring og prosjektforsikring.

Kontaktinformasjon:

Juridisk rådgiver, kontrakts- og avtalerett

Advokat Morten Gran, telefon: +47 909 23 727 eller epost morten.gran@rif.no

Advokatfirmaet CMS Kluge

Gjennom avtale tilbyr vi én time gratis rådgivning gjennom advokatfirmaet CMS Kluge innenfor følgende arbeidsrettslige temaer:

  • Arbeidskontrakter og tariffavtaler
  • Omorganisering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
  • Lederavlønning, bonusprogrammer
  • Konkurranseklausuler
  • Varsling, informasjonssikkerhet, kontroll og overvåking
  • Privat og offentlig tjenestepensjon
  • Driftspensjon og rammelovgivning for pensjon

Dersom bedriften ønsker ytterligere bistand fra CMS Kluge må det gjøres en særskilt avtale med advokatfirmaet om dette på forhånd. Bedrifter som er RIF-medlem får 5 % rabatt på CMS Kluge sine veiledende timesatser.

Kontaktinformasjon hos CMS Kluge for arbeidsrett er:

Advokat og partner Anders Stenbrenden, epost: anders.stenbrenden@cms-kluge.com eller telefon: 988 43 209