Hva skjer hos RIF, Kompetanse, Presse Kandidater ønskes til Vannprisen 2024
kandidater-onskes-til-vannprisen-2024

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Prisen består av en kunstgjenstand og et reisestipend.

Forslag til kandidat skal være skriftlig og inneholde:

  • Navn på kandidat
  • Presentasjon av kandidaten
  • Begrunnelse for kandidaturet

Prisen kan bare tildeles kandidater som er foreslått i inneværende år. Forslag til kandidater må være innkommet Norsk vannforenings sekretariat senest 15.februar 2024. 

Forslagene merkes «Kandidat vannprisen» og sendes til: post@vannforeningen.no

Last ned statutter og tidligere vinnere