Hva skjer hos RIF – Kompetansekravene må tilpasses fagene
kompetansekravene-ma-tilpasses-fagene

Endring i byggesaksforskriften om kvalifikasjonskrav for ansvarsrett i ansvarlige foretak:

De fem organisasjonene Tekna, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektenes fagforening (Afag), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Arkitektbedriftene i Norge har gått sammen om et felles innspill til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om endringer av kvalifikasjonskravene i ny sentral godkjenningsordning. De fem overleverte mandag formiddag sitt innspill til direktør i direktoratet, Morten Lie.

Tekna, Afag, RIF, Arkitekbedriftene, NAL, DiBK_12.jpg

Brevet inneholder 16 punkter om ansvarsrettssystemet, kvalifikasjonskrav, vurdering av realkompetanse og behov for nye godkjenningsområder. «Slik endringen i forskriften fremstod i januar innebar den i praksis et yrkesforbud for svært mange erfarne ingeniører. Vi må unngå en sjablongmessig tilnærming til kompetansekrav, og gjøre det mulig for erfarne ingeniører å ta ansvar for prosjektering. Forskriften må åpne for individuelle vurderinger av realkompetanse innen ulike fagområder.» sier Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF og den som har ledet arbeidet med brevet.

De viktigste punktene for RIF er følgende:

  1. Foretak som hadde sentral godkjenning før 1. januar 2016 må kunne fornye sine sentrale godkjenninger også etter nytt regelverk, og i samme tiltaksklasser, gitt at de har samme kompetansenivå som før årsskiftet.
  2. Det må ikke åpnes for generelle reduksjoner av kompetansekrav i forhold til dagens nivå, verken for formelt utdanningsnivå eller praksislengder.

Realkompetansevurderinger må være enkle, rettferdige og individuelle, og erfaring fra en lavere tiltaksklasse skal ikke være tilstrekkelig til å «klatre» i tiltaksklasser.

Brevet til DIBK finner du her.