Hva skjer hos RIF, Presse Kompetanseskatten vil gi prisstigning, nedskalering og forsinkelse
kompetanseskatten-vil-gi-prisstigning-nedskalering-og-forsinkelse

– Ekstra arbeidsgiveravgift vil gi prisstigning for rådgivertjenester for kommuner, fylker og statlige utbyggere, skriver RIFs adm.dir. Liv Kari S. Hansteen i en kronikk i Dagens Næringsliv. 

I statsbudsjettet har regjeringen foreslått en ekstra i arbeidsgiveravgiften på fem prosent på lønn over 750.000 kroner. Beløpet omfatter ikke bare lønn, men ytelser som pensjon og naturalytelser. Arbeidsgiveravgiften slår dermed inn på et lønnsnivå under 700.000 kroner, omtrent på snittlønnen i Oslo.

Det er med andre ord ikke bare hedgefond og advokatselskap som blir rammet, men helt vanlige bedrifter med helt vanlige – og høykompetente – arbeidstagere.

Blant disse er det mange som jobber i våre 120 medlemsbedrifter på lokalkontorer over hele Norge – mer enn 15.000 medarbeidere som hver dag jobber med å gjøre samfunnet bedre. Enten ved å løse fremtidens transportutfordringer, planlegge utbygging av kritisk infrastruktur, eller å gjøre de riktige klimatiltakene ved prosjektering av bygg.

Dette er personer med lang utdannelse innen ingeniørfag eller naturvitenskap. De får bra betalt for jobben sin, men fortjener hver en krone.

Kostnaden fra velfortjent lønn til dyktige folk er ikke den eneste kostnaden våre medlemsbedrifter har. Regjeringens avgiftsøkning kommer på toppen av høy prisvekst.

Vår jobb er helt sentral i å finne de billigste og mest klimariktige løsningene for samfunnet. Ved å innføre en særskatt på kompetanse tvinger regjeringen våre bedrifter til å nedprioritere viktig kunnskapsutvikling.