Kurs og arrangement Kontraktsjuss del I for VA-ingeniører
kontraktsjuss-del-i-for-va-ingeniorer

Har du oversikt over grunnleggende kontrakts- og risikospørsmål? Dette webseminaret gjennomgår juridiske temaer som alle rådgivere bør være oppmerksom på. 

Den pågående revisjonen av standardkontraktene vil også bli omtalt. Det vil bli satt av tid til spørsmål fra deltakerne etter hver del. Kurset vil bli fulgt opp med en ytterligere dag i 2023. 

Tid: 30. november 2022 kl. 12.00-14.00

Møtet avholdes på Teams.

 

Agenda:

Del 1 Generell kontraktsjuss for rådgivere

  • Hva finnes av standardkontrakter? Hva mangler?
  • Inngåelse av avtaler – forskjeller ved offentlige anskaffelser og totalentrepriser
  • Underkonsulentavtaler og prosjekteringsgrupper
  • Sentrale elementer i avtalen – ytelse og vederlag
  • Hva må man passe på underveis (Varsling, budsjett, endringer etc.)
  • Feil og forsinkelser. Forsikring.

 Del 2: Forhandlinger om nye standardkontrakter

  • Pågående revisjonsarbeid
  • Fremdrift
  • Sentrale temaer for revisjon av rådgiverkontraktene
  • Innspill fra deltakerne om revisjonsbehov? Hva fungerer bra og hva er dårlig?
 

Ta kontakt med en av ekspertgruppens medlemmer for påmelding og Teams-lenke. 

Sigmund Tøien (leder), Multiconsult, sigmund.toeien@multiconsult.no
Bård Alsaker, COWI, baa@cowi.com
Svein Erik Bakken, Sweco, Svein.Erik.Bakken@sweco.no
Øystein Tranvåg, Asplan Viak, Oystein.Tranvaag@asplanviak.no
Nina Hole Sætran, Rambøll, nina.hole.setran@ramboll.no
Håkon Reksten, Norconsult, Hakon.Reksten@norconsult.com