Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Koordinatorskolen 2021
koordinatorskolen-2021

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt.

Hensikten med Koordinatorskolen er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. I tillegg ønsker vi å dekke bransjens behov for å sikre tilgang til kompetente koordinatorer.

Husk at det er 1400 kr i kursrabatt for ansatte som jobber i RIF-selskaper.

Påmelding Koordinatorskolen

Etter endt koordinatorskole skal du ha fått:

  • Forståelse for ulike roller og begreper
  • Forståelse for hva koordinering innebærer
  • Oversikt over hvilke oppgaver koordinering omfatter og hvordan disse kan utføres og følges opp
  • En helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte
  • Nettverk og sosiale relasjoner på tvers av arbeidsplasser og ansettelsesforhold

Aktuelle datoer 

11.-12. og 25. august 2021 – digitalt
8.-9. og 22. september 2021 – digitalt
29.-30 september og 20. oktober 2021 – digitalt
3.-4. og 17.-18. november 2021, fysisk – Oslo
1.-2. og 15. desember 2021 – digitalt

For mer informasjon om Koordinatorskolen klikk her