Kompetanse, Kurs og arrangement Koordinatorskolen 2024
koordinatorskolen-2024

Koordinatorskolen ble etablert i 2013 i samarbeid med sentrale aktører i BAE-bransjen. Kurset gjennomføres i samarbeid med Tekna, NITO og Quality Norway.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften), setter i § 13, krav til kunnskap og praktisk erfaring til koordinatorrollen. Men uten at dette er klart definert.

Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriftens krav og opplæring i denne.

Målgruppe

  • Byggherrer
  • Prosjekterende
  • Arbeidsgivere
  • Enmannsbedrifter
  • Prosjektledere
  • Byggeledere
  • Arkitekter
  • Konsulenter

Mer informasjon og påmelding på nettsiden til Quality Norway