Ukategorisert Kravene til opparbeidelse av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp) 11.mai
kravene-til-opparbeidelse-av-offentlig-infrastruktur-vei-vann-og-avlop-11-mai

Vet du når en tomt anses for byggeklar? Før en tomt kan bebygges eller deles, må det være sikret tilknytning til offentlig infrastruktur.

Først når en eiendom har tilknytning til vei, vann og avløp, anses den som byggeklar i plan- og bygningslovens forstand.

På kurset går juristene gjennom plan- og bygningsloven § 18-1, der reglene om pliktig opparbeidelse av offentlig infrastruktur fremgår, slik at du har den nødvendige kunnskapen før en tomt kan bebygges eller deles.

Dette kurset er virtuelt.