Presse Krever ny organisering av veibygging i Norge
krever-ny-organisering-av-veibygging-i-norge

– Vi må få ny organisering, ny finansiering og bygge lengre strekninger, sier Knut Arild Hareide til TV2 etter å ha lest RIF-rapporten om veibygging.

Hareide (KrF), som er leder for Stortingets transportkomité, er overrasket over dimensjonene i RIF-rapporten, der det går frem at samfunnet har tapt 19 år og 7 milliarder kroner på å bygge E18 gjennom Vestfold stykkevis og delt i stedet for sammenhengende.

Også Høyreleder Erna Solberg er overrasket over summen i RIF-rapporten. – Politikerne må ta selvkritikk for at det er blitt bygget for mye stykkevis og delt, sier Solberg.

Verken statsministeren eller samferdselsministeren ville kommentere saken overfor TV2, men statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet viser til kommende Nasjonal transportplan.

Les RIF-rapporten om bygging av E18 i Vestfold.

Se saken på TV2.no.