Blog Kunden i fokus

Jeg var så heldig å bli invitert med på Multiconsults ledersamling ute på Vettre forrige uke. Tema var “Kunden i fokus”. Gjennom innlegg og dialog med ulike oppdragsgivere som Statens Vegvesen og Kruse Smith Entreprenører, samt Multiconsult egne prosjekterfaringer, fikk vi over 120 deltakerne et godt innblikk i hva som er nøkkelen til god verdiskapning. Oppskriften er enkel, men krevende; God kommunikasjon og samarbeid, rådgivere som faktisk gir råd fremfor å stille spørsmål og profesjonelle prosjektledere.

I en tid der rådgiver og entreprenør knives om hvem som skal få ligge øverst, handler det ikke å om ville, men hva oppdragsgiver opplever de er best tjent med. Hvis rådgiverne fortsatt skal ha og ta styring over verdikjeden, må de hver dag gjøre seg fortjent. Selv om ingeniør- og arkitekturfagene er viktige og står sentralt i RIF miljøet, er prosessforståelse og evne kommunisere, lede og forstå behov, det som skiller en god rådgiver fra en dårlig for kunden.

Liv Kari