Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Kurs: Byggherreforskriften 27. september 2022
kurs-byggherreforskriften-27-september-2022

Byggherreforskriften – med endringer som trådte i kraft 1. januar 2021

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser. Men hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold til dette?

På dette kurset får du en innføring i endringene og innsikt i hvilke konsekvenser de får for din virksomhet:

  • forskriftens anvendelsesområde, herunder grensesnittet mellom byggherreforskriften og annet regelverk som regulerer helse, miljø og sikkerhet
  • byggherrens ansvar og forpliktelser, samt koordinatorenes arbeidsoppgaver
  • krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planleggings- og prosjekteringsfase
  • risikovurdering og utforming av tiltak i SHA-planen
  • rollekonflikt – når har vi det?
  • prosjekterendes ansvar
  • entreprenørenes plass i forskriften

Les mer og meld deg på her