Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Kurs i geoteknikk i VA-prosjekter – 2. desember
kurs-i-geoteknikk-i-va-prosjekter-2-desember

RIFs ekspertgruppe for vann og miljøteknikk arrangerer et gratis kurs for Geoteknikk i VA-prosjekter. Kurset tar for seg behov for grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for ledningsanlegg og tilhørende infrastruktur,  f.eks. pumpestasjoner og større ventilkamre. Geoteknikerne Vegard Søderholm (Sweco) og Arne Vik (Multiconsult) foredrar om regelverk for geoteknikk og grunnundersøkelser, samt forteller om tekniske løsninger og begrensninger for spunt, KC-peling etc.

VA-teknikerne Sigmund Tøien (Multiconsult) og Hans Henry Holstad (Sweco) vil fortelle om erfaringer fra ulike oppdrag der Geoteknikk har vært en vesentlig premissleverandør for teknisk gjennomføring.

Kurset passer for alle VA-ingeniører som ønsker en tverrfaglig forståelse av infrastrukturprosjekter og særlig oppdrags- og disiplinledere som ønsker å kjenne offentlig regelverk og øke forståelsen for samhandling mellom Geoteknikk og VA-teknikk. Kurset avholdes som et webinar onsdag 2.desember kl 1230-1500 og er gratis å delta på. Alle interesserte melder seg på i skjemaet under og vil få tilsendt påloggingsdetaljer via e-post.

Kurset arrangeres av RIFs ekspertgruppe for VA og miljøteknikk. Kurset er sponset av Multiconsult, Norconsult, Rambøll, Sweco, COWI og Asplan Viak. 

Påmelding Kurs VA 2020