Blog Kvalifikasjonskrav for ansvarlige foretak

Rådgivende ingeniørers forening, Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, Tekna og Arkitektenes Fagforbund sendte et brev til DIBK vedrørende kompetansekrav for ansvarlige foretak. Her finner du brevet.