Presse Kvinneandelen øker blant rådgiverne
kvinneandelen-oker-blant-radgiverne

De fleste RIF- firmaene jobber målrettet med å øke mangfoldet og kvinneandelen i egen bedrift, noe som gir stadig flere kvinnelige rådgivere, mellomledere og toppledere.

– Tar vi hele BAE-næringen, er kvinneandelen kun på 8-9 prosent. Takket være RIF- firmaenes fokus på å tiltrekke seg talenter fra begge kjønn, er kvinneandelen i rådgiverbransjen betydelig høyere. Likevel er det en vei å gå. RIF undersøkelser viser at kvinneandelen blant de ansatte i RIF firmaene i snitt er på 35 prosent. Hvis vi derimot kun ser på andelen kvinner som har lederstillinger i RIF firmaene, synker tallet. Av 1221 ledere og mellomledere i vår bransje, er kun 336 kvinner. Dette er en andel på 28 prosent. Likevel ser vi drastiske endringer blant de største RIF firmaene. På fire år har nå andelen kvinnelige toppledere blant de 10 største RIF- firmaene gått fra 0 til 40 prosent, sier adm. dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

– I Norconsult jobber vi målrettet for å øke både mangfold og kvinneandelen i selskapet. Det er gledelig å se at dette arbeidet gir resultater, selv om vi fortsatt har en jobb å gjøre. I 2018 var andelen kvinnelige nyutdannede som vi rekrutterte i Norge 42 prosent. Og de siste årene har den totale kvinneandelen økt til nesten 33 prosent i Norconsult i Norge. I Sverige utgjør kvinneandelen om lag 40 prosent. I årene som kommer skal vi fortsette å arbeide med å øke mangfold og kvinneandelen i selskapet, og særlig når vi rekrutterer nye ledere, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

– Kjønnsbalanse er viktig, uansett hvilken næring man ser på. Det er gledelig at vi nå har en kvinneandel på 50 prosent blant topplederne i de seks største rådgiverne i bransjen. Andelen blant ledere og mellomledere er likevel ikke høyere enn 28 prosent, og selv om det er en forbedring i forhold til bare noen år siden, er det likevel ikke et nivå vi bør si oss fornøyd med. Vi representerer en attraktiv bransje, der våre medarbeidere kan jobbe med aktuelle samfunnsutfordringer. Vi bør tilstrebe oss å gjenspeile kjønnsbalansen i samfunnet, sier Grete Aspelund, adm. direktør i Sweco Norge og nestleder i RIFs styre.