Hva skjer hos RIF Lansering av Modell Modenhets-indeks
lansering-av-modell-modenhets-indeks

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i samarbeid med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) utarbeidet og publisert en Modell Modenhets Indeks – MMI.

MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder. Både med tanke på geometri og informasjonsinnhold.

Dokumentet har det uttalte målet å beskrive et standardisert språk som kommuniserer ferdiggraden av prosjektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM) på en lettfattelig og entydig måte, i den hensikt at det kan danne grunnlag for å etablere interne rutiner og felles terminologi i egne prosjekt.

Publikasjonen er laget av en arbeidsgruppe satt sammen av foreningenes BIM-ekspertgrupper, bestående av:

Tom Paulsen, Veidekke Entreprenør
Bjørn Uppstad, Procon Rådgivende Ingeniører
Gunnar Skeie, Kruse Smith
Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen
Steen Sunesen, Link Arkitektur
Truels Wissneth, LPO arkitekter
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge

Dokumentet er tilgjengelig ved å trykke her.