Hva skjer hos RIF Last ned rapporten fra RIF-studentenes arbeid for VA-gruppa
last-ned-rapporten-fra-rif-studentenes-arbeid-for-va-gruppa

Hver sommer arrangerer RIFs ekspertutvalg for Vann og Miljøteknikk en sommerutfordring for VA-studenter. Studentene, som deltar i gruppen i en uke, kommer fra RIFs ulike medlemsfirmaer hvor de har sommerjobb. Sommerutfordringen defineres av ekspertutvalgets medlemmer. I år var det Multiconsult som var vertskap og veiledere for gruppen av studenter, som fikk i oppgave å undersøke hva utlekkasjer fra vannledninger koster samfunnet. Årets gruppe bestod av Frida Celius Kalheim (Norconsult), Erik Nordahl (Multiconsult), Markus Kvillum Kildahl (Asplan Viak) og Nadja Grozdanic (COWI).

Trykk på bildet under for å lese rapporten.