Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Legionelladagen 2021 – 18. mars – Virtuelt arrangement
legionelladagen-2021-18-mars

Hvert år meldes det om et svakt stigende antall dødsfall på grunn av legionellose. Det siste året har risikoen for bakterievekst i rørnettet vært ekstra stort siden mange bygg har stått ubrukt eller vært i mindre bruk enn normalt grunnet koronapandemien. Det er derfor nødvendig, og svært viktig å fortsatt fokusere på forebygging, og bekjempelse av legionellabakerien i vannsystemer.

Dette kurset er virtuelt.

Eksperter fra både myndigheter og bransjen vil gi konkrete og praktiske råd om hvordan redusere risiko, forebygge og bekjempe legionellasmitten. Som i mange andre sammenhenger finnes det ikke bare en metode, men en rekke forskjellige metoder for bekjempelse av legionellabakterien. Det er også viktig at anleggene bygges riktig for å redusere risikoen for bakterievekst.

Som ansatt i et RIF-firma får du rabatt på deltakelse på Legionelladagen.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.