Hva skjer hos RIF Les RIFs scenarierapport for BAE-næringen mot 2040
les-rifs-scenarierapport-for-bae-naeringen-mot-2040

Formålet med RIFs scenarierapport er å identifisere hva som kan komme til å dominere utviklingen i samfunnet fremover, og hvordan samfunnets bygg og infrastruktur kan møte fremtidens krav og behov. Ved å bedre forstå hva som påvirker det som skjer i dag, kan vi ta bedre avgjørelser og sette i gang handling som kan imøtekomme de største usikkerhetene vi står overfor i årene fremover. Fremtidsscenariene som presenteres i denne rapporten, har derfor ikke som formål å spå fremtiden. Scenarienes verdi ligger ikke i om hvorvidt vi noen gang havner i det ene eller andre scenariet.

Trykk her for å laste ned og lese RIFs scenarierapport.