Hva skjer hos RIF Løset til TU: – Næringen taper på manglende FoU-satsning

IKT-sektoren bruker mer enn 100.000 kroner på forskning og utvikling per ansatt, mens byggenæringen i Norge spanderer en knapp tusenlapp, melder SSB i følge Teknisk Ukeblad.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at byggenæringen bruker minst på forskning og utvikling av alle bransjer, i forhold til antall sysselsatte. Det melder Teknisk Ukeblad.

RIF-ekspert Øystein Løset sier til Teknisk Ukeblad at byggebransjen er en konservativ bransje som holder seg til det tradisjonelle.

– Selv om bransjen helt klart burde satset mer på forskning og utvikling, har nok bransjens pressede marginer mye å si på dette punktet, sier han.

Løset sier det imidlertid er et lite skille mellom bygg og anlegg:

– Om man ser på arbeidene som skal starte med ferjefrie fjordkrysninger langs E39, brukes det en god del tid og ressurser på FoU-arbeid. På byggsiden er nok bransjen uten tvil mer konservativ, sier han.

Løset mener bransjen kunne vunnet mye ved å øke satsingen på FoU:

– Jeg tror næringen har tapt på den manglende FoU-satsingen. Om bransjen hadde gjort som bilindustrien, og kontinuerlig jobbet med forbedringer, ville det trolig blitt utviklet både bedre og billigere metoder og løsninger, sier han.

Svein Bjørberg i Multiconsult er heller ikke overrasket over de lave FoU-tallene:

– Jeg er ikke overasket, og synes det er synd for næringen at den ikke er mer aktiv. Men heldigvis tror jeg det utføres mer forskning og utvikling enn det som fremgår av statistikken. Store deler av forskningen knyttet til byggenæringen utføres av forskningsinstituttene, sier han.

Les hele saken på TU.no: http://www.tu.no/bygg/2014/08/11/byggenaringen-satser-minst-pa-forskning-og-utvikling