Presse Miljørådgiveren Eirik Wærner er «Årets Ildsjel» i RIF
miljoradgiveren-eirik-waerner-er-arets-ildsjel-i-rif

RIFs hederspris «Årets Ildsjel» ble i november utdelt til miljørådgiveren Eirik Wærner for hans innsats i RIFs ekspertgruppe for bygge- og anleggsteknikk.

«Årets Ildsjel» er en utmerkelse til enkeltpersoner i RIFs medlemsbedrifter som har bidratt ekstraordinært, med å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse, og med å heve kunnskapsnivået i hele byggenæringen.

Eirik Rudi Wærner, som til daglig jobber som miljørådgiver i Multiconsult, er medlem av miljøgruppen i RIFs ekspertgruppe for bygge- og anleggsteknikk. Denne ekspertgruppen har i en årrekke utmerket seg ved å produsere flest kurs og publikasjoner av alle ekspertgrupper hos RIF.

Eirik har vært aktiv i gruppen og hos RIF i mange år, som en tydelig talsperson for bærekraftstekning gjennom riktig materialvalg i byggeprosjektene. Han er en av landets fremste eksperter på miljøkartlegging ved ombygging og rivning. Wærner er ansvarlig for RIF-kurset i miljøkartlegging, som er anerkjent som det faglig tyngste kurset i Norge innen fagområdet.

Eirik representerer rådgiverbransjen i flere eksterne fora, blant annet i nettverket som utarbeider nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, og han har også ledet arbeidet med miljøkriterier for prosjekterende i stiftelsen Miljøfyrtårn. – Eirik Wærner er en ekte ildsjel som er opptatt av å spre miljøkunnskap til hele byggenæringen, sier Ari Soilammi, RIFs utviklingssjef i en kommentar til utdelingen av prisen Årets Ildsjel.

Med prisen følger det grafiske trykket «Hjem til hytta» av kunstneren Kristian Finborud.