Hva skjer hos RIF Nå kan du nominere en kollega til prisen «Årets Unge Rådgiver»
na-kan-du-nominere-en-kollega-til-prisen-arets-unge-radgiver

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og å skape forbilder for andre.

I fjor ble det gjort en justering av kriteriene fra tidligere år. Justeringen skal gjøre det lettere å sammenligne nominasjonene som kommer i de to kategoriene. Det har også vært en hensikt å favne bredere med kategorien Leder av bygge- og prosjekteringsoppdrag og å treffe flere fagretninger innen ledelse og styring.

Dette er en fantastisk anledning til å få frem hvilke talenter som finnes i din organisasjon. Fjorårets vinner Krzysztof Wojslaw fra Sweco gikk etterpå helt til topps også i EFCAs konkurranse EFCA Future Leaders og ble dermed kåret til Europas mest talentfulle rådgiver. Både han og Tor Martin Lystad som fikk andre plassen fikk også møte utdanningsminister Henrik Asheim for å diskutere verdien av ingeniørkompetanse. 

Prisen deles ut på RIFs årlige høstkonferanse, 26. oktober 2021.

Nå kan du nominere: Det er mulig å nominere innen to kategorier: Fageksperten og Leder av bygge- og prosjekteringsoppdrag. Det kåres én vinner. Fristen for å nominere kandidater til årets pris er 13. oktober. Nominasjoner sendes til trond@rif.no.

Hvem kan nomineres? Kandidaten må være under 35 år, ansatt i et RIF-firma, men trenger ikke være RIF-godkjent rådgiver. Alle som har forslag til prismottaker kan nominere. Ingen kan foreslå seg selv som mottaker. Forslagene vurderes av en jury utpekt av RIFs hovedstyre. Dersom juryen ikke finner noen verdig vinner, vil prisen ikke bli delt ut.

Kriterier for tildeling For å kunne gi juryen et best mulig grunnlag for å vurdere kandidatene, har vi satt opp seks egenskaper og kvalifikasjoner innenfor hver kategori. Vi ber derfor om at nominasjonen struktureres etter hvordan kandidatene oppfyller de ulike punktene, og gjerne bruk vedlagte nominasjonsskjema. Prøv å begrense nominasjonen til 1-2 sider. CV-er og andre vedlegg vil ikke bli vektlagt av juryen.

Årets Unge Rådgiver – Fageksperten
Kategorien for unge rådgivere som fordyper seg i et fag som er viktig for RIF-bedriftenes gjennomføring av oppdrag.

1. Er et faglig fyrtårn og en spydspiss innen sitt område
2. Er nysgjerrig og nyskapende
3. Løfter faget
4. Er en god formidler, har evner til å kommunisere, slik at kunnskapen blir tilgjengelig for andre
5. Viser evne til praktisk/kommersiell anvendelse av kunnskapen
6. Bidrar til å synliggjøre rådgiverbransjen

Årets Unge Rådgiver – Leder av prosjekterings- og byggeoppdrag
Kategorien for unge rådgivere som er ledere av prosjekterings- og byggeoppdrag, som prosjektleder, prosjekteringsleder, prosjektstyrer eller andre koordinerende eller ledelsesfunksjoner for å planlegge og gjennomføre oppdrag enten som en intern funksjon i oppdraget eller som utleid til en kunde.

1. Har gode lederegenskaper, god forståelse for teknisk fag og prosjektets målbilde
2. Har en god forståelse av gjennomføringsmetodikk, arbeidsprosesser og roller
3. Løfter faget
4. Er en god lagbygger
5. Viser evne til å bruke oppdraget til å skape verdier
6. Bidrar til å synliggjøre rådgiverbransjen

RIF trenger også: Navn, fødselsdato og navn på arbeidsgiver.

Trykk her for å laste ned nominasjonsskjemaet for Fageksperten

Trykk her for å laste ned nominasjonsskjemaet for Leder av prosjekterings- og byggeoppdrag