Presse – Nasjonal energiplan må på plass
nasjonal-energiplan-ma-pa-plass

Det er en påfallende mangel ved regjeringens tilleggsmelding til Energimeldingen at løftet fra Hurdalsplattformen om en nasjonal energiplan, ikke følges opp. Uten en samlet plan for fornybarutbygging, distribusjon og energieffektivisering, vil denne tilleggsmeldingen bli en tannløs papirtiger, sier Liv Kari S. Hansteen, adm.dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

– I Norge har fornybarutbyggingen stått i stampe, og i 2026 vil vi gå fra kraftoverskudd til kraftunderskudd. Da vil strømkrisen som næringsliv og folk kjenner på kroppen i dag, føles som en mild bris. Vi kan ikke vente på rapporten fra regjeringens energikommisjon. Derfor trenger Norge nå en nasjonal energiplan for fornybare energikilder, uttaler Skudal Hansteen.

– Nå må Stortinget kreve en samlet energiplan, fortsetter Skudal Hansteen.

RIF mener at planen må utforme konkrete tiltak som sikrer at det blir lettere, mer effektivt og mindre kostnadskrevende å innfri Norges mål for klimakutt og grønn næringsutvikling. I tillegg må planen omhandle hvordan vi kan løse distribusjonsbehovene.

Norge har store ubenyttede kraftressurser som gir store muligheter for flere arbeidsplasser, mer verdiskaping og ny næringsutvikling. Det haster for å unngå dyr strøm, kutte utslipp og skape nye muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser.

– Tempoet i energiomstillingen MÅ opp. Det mest effektive vi kan gjøre, er å bygge ut mer fornybar kraft, et godt distribusjonsnett og satse på energieffektivisering, advarer Skudal Hansteen.

– Det er et skritt i riktig retning at regjeringen vil starte opp igjen behandlingen av konsesjonssøknader om å bygge ut vindkraft på land. Vi hadde likevel forventet flere og mer konkrete tiltak for å sette fart på utbygging av fornybar kraft som Norge sårt trenger, avslutter Skudal Hansteen.